Musik, leg og bevægelse

Børns lyst til musik er medfødt. Toner, rytmer, ord og bevægelse er helt grundlæggende for alle mennesker.Legen og bevægelsen er barnets redskab til at udvikle sig, og måden, hvorpå de lærer at forstå og indtage verden. Det legende element og bevægelse er omdrejningspunktet i rytmik- og motorik- undervisningen.

Læs mere

Musik, leg og bevægelse - et stærkt pædagogisk redskab.
CITAT: ”Det er en stor fest at være til rytmik” – Frida 3  år
Primære sanser

Grundmotorikken består af tre primære sanser. På givne tidspunkter sætter disse sanser gang i en række reflekser, der i en bestemt rækkefølge hjælper barnet på vej mod den bevidste beherskelse af kroppen.
Grundmotorikken udvikles primært inden for barnets første 18 måneder - herefter skal de i hverdagen vedligeholdes med den rette stimulation.

Læs mere

.

.

Motorisk test og sansemotorisk træningsvejledning

Jeg tilbyder individuel test, vurdering og træningsvejledning til børn, der af forskellige grunde har problemer med motorik og sanseintegration. – Målsætningen er, at børn ved hjælp af målrettet sansemotorisk forløb, får nye strategier til at møde verden og udnytter deres kropslige potentiale optimalt og dermed får en bedre trivsel

Læs Mere


Tilbud til
MØDREGRUPPER


læs mere her

 

SE nyheder på bloggen

Check nyheder og gode link
på min blo
g

 

Kurser og Foredrag

Om
barnets motoriske udvikling
for daginstitutioner, forældre
og på biblioteker


Læs mere

Forside.. l.. SKAARUP.. l.. Rytmik.. l.. Motorik.. l.. Motorikvejledning.. l ..Priser.. l...Partnere.. l ..Kontakt.. l.. Blog


www.skaaruprytmik.dk 2012-2013 All rights reserved Website released May 2012 Foto: Monica Bach & Christina Skaarup Design & Layot Lynekilde.dk 2012

© Skaaruprytmik 2014