Om barnets motoriske udvikling

Kurser og foredrag i emnet motorik

Grundidé:
Med fokus på sansemotorik – at skabe gode legemuligheder, miljø, rammer og tid – for børn i alle aldre.

Formål:
At formidle viden om de tre primære sanser: vestibulær-, taktil- og kinæsthesisansen, som er fundamentet for børns motoriske udvikling.

Mål:
At man som forældre eller i sit arbejde med bøn får en større viden om børns sansemotoriske udvikling.
At blive i stand til at iagttage, støtte og motivere barnet, men uden at blande sig i legen.
At kunne skabe et anerkendende miljø, med mulighed for fysiske udfordringer på forskellige niveauer.
At man viser vejen ved selv at lege og tumle.

Målgruppe:
Forældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker m.fl.

 

Forældremøde - 1 time

Egnet som tema til forældremøder.

Indhold:

 • Hovedvægten er på en grundig gennemgang af de tre primære sanser og deres betydning for barnets sansemotoriske udvikling.
 • Der gives konkrete idéer til, hvordan sanserne i hverdagen kan stimuleres på en enkel og legende måde.
 • Hvordan kan I som forældre indrette en hverdag, hvor barnets behov for motorisk stimulation bliver tilgodeset.

Pris: 1 timer 2000.- kr. + transport

 

Personalemøde - 2.5 time

Egnet til personalegrupper
Indhold:

 • Hvorfor fokus på motorik?
 • Gennemgang af reflekser, grundmotorikse bevægelser, grundlege og færdigheder
 • Grundig gennemgang af de primære sanser vestibulær-, taktil- og muskel/ledsansen, synet samt tonus og arousel som er byggestenene i barnets motorik.
 • Konkrete ideer til indretning af indendørs legemiljø.

Pris: 2,5 timer 5000.- kr. + transport

Personaledag – 6 timer

Pædagogisk dag med fokus på motorik

Indhold:

 • Hvorfor fokus på motorik.
 • Grundig gennemgang af reflekser, grundmotoriske bevægelser, grundlege og færdigheder.
 • Grundig gennem gang af de primære sanser: vestibulær-, taktil- og muskel/ledsansen, synet, samt tonus og arousel, som er byggestenen i barnets motorik.
 • Cases fra hverdagen – hvordan kan vi målrettet stimulere et motorikbarn.
 • Den voksens rolle
 • Fra tanke til handling, hvordan fastholder I hinanden i hverdagen?
 • Konkrete ideer til lege og øvelser der stimulerer de primære sanser i børnenes hverdag.
 • Ideer til indretning af indendørs legemiljø.

 

Pris: 15.000.- kr. + transport

Citat: "Nu har vi en fælles viden og grundlag at arbejde ud fra i institutionen"– Deltager ved en pædagogisk dag.

Kurser og pædagogiske dage er en kombination af teori og praksis, hvor vi skal lege og bevæge os, samt arbejde i grupper.

Kurser og foredrag kan tilpasses individuelle ønsker og behov 

NB. Læs anmeldelse fra Sct. Georges Gården her

 

Konsulentarbejde

 • Motorisk screening af enkelte børn eller hele grupper:
 • Få besøg af en motorikvejleder en time på stuen. Vi kikker på og taler om de børn, som I er bekymret for rent motorisk.
 • Indretning af stuen eller institutionen, så den indbyder til leg som styrker motorikken.
 • Artikelskrivning
 • Råd, vejledning og inspiration til indretning af de fysiske rammer både inde og ude.

 

Foredrag på biblioteker

Jeg tilbyder en formiddag med fokus på rytmik, grundmotorik og sanser for forældre og deres babyer mellem 3 - 12 mdr.

Forløbet varer ca. 1 time og 30 minutter.
Vi starter med ca. 3 kvarters teori om vigtigheden af at stimulere barnets primære sanser, vestibulærsansen, den taktile sans og muskel- og ledsansen, som er grundlaget for barnets motoriske udvikling.

Dernæst vil jeg koble teori og praksis sammen i et rytmik forløb, hvor forældrene introduceres til, hvordan de kan stimulere deres barns sanser og motorik gennem musik, leg og bevægelse. Vi skal lave forskellige bevægelseslege – både vilde og stille. Vi skal bl.a. slå koldbøtter, gynge, lege med tørklæder, snurretoppe, bolde, faldskærm og meget mere. Alle lege og bevægelser understøttes af musik og små sange.
Der vil være masser af konkrete ideer og lege lige til at tage med hjem og bruge. Hvis lokaliteterne tillader det, har børnene kun ble på i rytmikforløbet, og dermed bliver følesansen på hele kroppen stimuleret.

Forældrene vil få udleveret et sanghæfte med teksterne og en liste med ideer til lege og redskaber.

Der kan deltage 15 – 20 forældre med deres baby.

Pris 2700.- kr. inkl. Transport, sanghæfter og liste med lege


Tidligere besøg på biblioteker:

Biblioteket i Nuuk på Grønland
Karlslunde bibliotek ä 3 gange
Gilleleje bibliotek à 2 gange
Helsinge bibliotek à 2 gange
Gentofte bibliotek ä 2 gange
Allerød bibliotek

Læs anmeldelse fra Gribskov Bibliotekerne

Læs anmeldelse fra Nuuk Bibliotek

 

Anmeldelse

Temadag i Mini Ajax med Lene Knudsen og Christina Skaarup om sansemotorisk træning, var
inspirerende og lærerigt med fin blanding af teori og praksis, meget fin
stemning og smittende dynamik, samt  afbalancering af faglige input til en
personalegruppe, som både bestod af meget erfarne motorik pædagoger og
nyansatte. Både Lene og Christina udstråler stort fagligt engagement og at
de brænder for udbredelsen af viden om de 3 primære sanser. Meget
inspirerende!

Dorte Thomsen Larsen
Institutionsleder

Mini Ajax - børn i bevægelse
Idrætsvuggestue med basispladser
Bavnehøj Allé 32
2450 København SV
E-mail miniajax@miniajax.dk
www.miniajax.dk

 


 

 

 

 

Forside.. l.. SKAARUP.. l.. Rytmik.. l.. Motorik.. l.. Motorikvejledning.. l ..Priser.. l...Partnere.. l ..Kontakt.. l.. Blog


www.skaaruprytmik.dk 2012-2013 All rights reserved Website released May 2012 Foto: Monica Bach & Christina Skaarup Design& Layot Lynekilde.dk 2012

© Skaaruprytmik 2014