Den grundlæggende viden

 

Hvad er Motorik

Motorik, (af motor og -ik),
bevægelser, bevægelsesmønstre, hvor en organismes bevægelser igangsættes og styres af nerveimpulser. Et barn fødes med en række parate motoriske og perceptuelle programmer, så det er i stand til at rette sin opmærksomhed mod sine omsorgsgivere. Udbygning heraf og tilegnelse af nye bevægelsesmønstre begynder som en omfattende læring af færdigheder helt fra den spæde alder og gennem opvæksten og formodentlig livet igennem.

Der kan skelnes mellem grovmotorik og finmotorik. Man kan ikke tale om, at udvikling af grovmotorikken er en forudsætning for udvikling af finmotorikken. Det ene system har som hovedopgave forflytning i rummet, det andet bearbejdning af genstande; de udvikler sig parallelt.

Kilde, DenStoreDanske, læs mere....

Hvorfor Motorik

Motorik er for mange noget man første tænker over, når man bliver forældre. Som voksen tænker vi ikke over, at vi kan gå, stå, løbe og klatre, med mindre vi har problemer med det.
Som forældre har vi ansvar for, at det lille menneske får de bedste rammer for at udvikle sig. Motorik er ikke blot gode bevægelser, det en også forudsætning for selvtillid, et godt socialt liv og en god skolegang
Forskningsresultater viser, at stadig flere børn har problemer med motorikken. Samfundsudviklingen har medført, at vilkårene for børns bevægelsesudfoldelse er blevet ringere pga. passiv transport, voldsommere trafik, stillesiddende leg ved computer, tv og utilstrækkelige rammer for børns motoriske udfoldelser og eksperimenterende leg i daginstitutionen.

Bevægelse og leg er barnets redskab til at indtage verden, udvikle sig, få kropsbevidsthed og trives. Centrum for barnets udvikling er kroppen. For det lille barn er der ingen adskillelse mellem krop og psyke. Den sansemotoriske udvikling er afgørende for barnets fysiske færdigheder og psykiske og sociale udvikling og grundlægges i årene inden skolestart.

 

 

 

Videre til Motorikvejledning

Læs mere om de primære sanser, tonus og arousal

Læs mere om foredrag og kurser om motorik

 

 

Grundmotorik
Primære sanser

Læs alt om de
primære sanser
,
tonus og arousal.

Læs mere


Kurser og Foredrag

Om barnets motoriske udvikling
for daginstitutioner, forældre
og biblioteker


Læs mere


Motorikundersøgelse

Motorikken halter hos rollingerne. Allerede ved 8 ugers alderen viser hvert 10. barn tegn på problemer med sansemotorikken, viser en dansk undersøgelse lavet af Anne Brodersen og Bente Pedersen.

Læs mere

Forside.. l.. SKAARUP.. l.. Rytmik.. l.. Motorik.. l.. Motorikvejledning.. l ..Priser.. l...Partnere.. l ..Kontakt.. l.. Blog


www.skaaruprytmik.dk 2012-2013 All rights reserved Website released May 2012 Foto: Monica Bach & Christina Skaarup Design& Layot Lynekilde.dk 2012

© Skaaruprytmik 2014