Motorisk test, vejledning og sansemotorisk træningsprogram

Motorisk test, vejledning og sansemotorisk træningsprogram
Motorik er mere end at løbe og hoppe. Hvis dit barn fungerer skidt i visse sammenhæng,
så gør dig selv den tjeneste at tjekke motorikken. Med en kærlig og målrette indsats kan du hjælpe dit barn til et nemmere liv.

Jeg har mange års erfaring med:

 • Præmatur børn i alle aldre
 • Adoptiv børn
 • Diagnosebørn
 • Særlige sensitive børn
 • Børn som generelt ikke er i trivsel.

Hvem kan have glæde af Motorisk test og sansemotorisk træning

Alle børn, der af forskellige grunde har problemer med motorik og sanseintegration. – Sanseintegration er hjernens evne til at modtage, koordinere og bearbejde indtryk fra alle vores sanser.

Hvis dit barn har problemer af sansemotorisk art, kan det vise sig i barnets adfærd og motorik og kan bl.a. medføre

Taktilt (følesansen):

 • har svært ved at falde til ro ved amning
 • har afbrudt søvn, ”sjatsover”, sover uroligt eller har svært ved at finde ved putning
 • foretrækker at lege alene.
 • vil hellere selv røre end blive rørt
 • skubber af og til de andre børn/voksne
 • bryder sig ikke om at blive smurt ind i creme
 • undgår at have fodsålen eller håndfladen i underlage
 • fravælger visse konsistensen af mad
 • kan ikke lide at være på maven
 • kan ikke lide at komme i brusebad
 • er meget kilden
 • er meget svimmel
 • ringe lyst til at være i sociale sammenhæng

Vestibulært (hovedbalancesansen):

 • det lille barn har svært ved at løfte hovedet i ryg- og maveliggende stilling
 • bryder sig ikke om at tumle og gynge eller på anden vis have hovedet nedad, men foretrækker stille lege
 • har svært ved at sidde stille, koncentrationsbesvær
 • virker kluntet, støder ofte ind i ting
 • svært ved at lære at cykle
 • bryder sig ikke om balanceaktivitet

Kinæstetiskt (muskel/ledsansen):

 • bliver hurtigt træt – har ofte brug for pause
 • er motorisk senere udviklet i forhold til jævnaldrene
 • svært ved præcise bevægelser f.eks. at hælde op i et glas
 • spiser ikke særligt pænt
 • er klodset og upræcis, - falder ofte og får blå mærker
 • holder for fast/løst på en genstand
 • har ulyst til at prøve nye ting
 • har en pjevset og usikker adfærd
 • Kan virke slapt
 • Landet tungt når det hopper ned fra noget
 • Det er under eller over aktivt.

Børn har brug for hjælp, hvis deres dagligdag, trivsel og leg påvirkes af problemer med motorik og sanseintegration - og det er aldrig for sent at gøre noget.

 

Motorikvejledning – for børn i alle aldre

 • Hvad koster det?
 • Hvad er en motorisk test?
 • Hvordan foregår det?
 • Hvad får jeg for mine penge?

Test og vejledning
Motorisk test og vejledning er et forløb over 2 gange a ca. 1 times varighed per gang.
Test og vejledning foregår på APA, Borgervænget 2100 kbh Ø

 

Hvad er en motorisk test?

Grundtesten er en test udarbejdet af bevægelses konsulent Anne Brodersen og læge Bente Pedersen.  Den er udarbejdet igennem mange års samarbejde, og dens validitet er bevist igennem undersøgelsen Tidligere indsats.

*Undersøgelsen viser:

 • At de primære sanser – vestibulær/labyrint sansen, følesansen og muskel/ led sansen/ stillingssansen – ikke fungerer korrekt hos halvdelen af de undersøgte babyer.
 • Børnene bliver bedre motorisk når de tre sanser trænes.
 • Hos de 3,7-årige er både undersøgelsesgruppen og kontrol gruppen dårligt motorisk fungerende.
 • Mange børn bliver dårlige motorisk fungerende fra de er 19 måneder til de er 3,7 år.
 • Det er muligt at spotte både de hyperaktive og de hypoaktive (de sløve) meget tidligt.

Læs mere om undersøgelsen "Tidligere indsats"her

I grundtesten leder vi efter sansemotoriske forudsætninger for udvikling.
Vi træner aldrig det, barnet ikke kan, men søger efter årsagen til problemet.
Vi tester og træner ofte på det vi kalder ”udviklingens 1. lag”.
Det er de primære sanser taktilsansen, vestibulærsansen, muskel/ledsansen samt vågenhed/ arousel og tonus.

Det sansemotoriske forløb!

Inden testen:
Den første kontakt er pr. telefon. I den indledende telefonsamtale afklarer og vurderer vi, om tilbuddet kan gavne jeres barn. Der stilles en række spørgsmål, som belyser jeres barns motoriske udfordringer. Dermed skabes et overblik og et billede af jeres barn, som danner grundlaget for, om en motorisk test er det rette tilbud.

Sansemotorisketest:
Selve testen tager ca. 1 til 1 ½ time. Testningen foregår i dagtimerne, da det er vigtigt at barnet er friskt og veloplagt. Inden vi mødes, sendes et skema, som I udfylder og returnerer senest to dage inden testen. Spørgsmålene i skemaet handler om barnets liv fra tiden i mors mave til i dag, graviditet, fødsel, barnets trivsel og motorisk udvikling indtil nu.

På baggrund af skemaet stilles der nogle uddybende spørgsmål, og dernæst tester vi barnets sanser, reflekser, muskler og led, grov - og finmotorik samt balance og koordination.

Barnet er iført ble eller shorts/ t- shirt under testen, for at motorikvejlederen har mulighed for at se muskler og sanser i funktion.

Dernæst går vejlederen i enrum i ca. 10 min og vender tilbage og kortlægger barnets ressourcer og udfordringer.
I får beskrevet barnets sansemotoriske udfordringer og får lagt et træningsprogram. Motorikvejlederen viser øvelserne, og I afprøver derefter selv øvelserne med barnet.

Træningen skal udføres hjemme hver dag. Sammenlagt er det 30 - 40 minutter spredt over hele dagen.

Inden for få dage vil I modtage links til træningsprogrammet, som I kan printe.

Opfølgning:
14 dage efter testen kommer I igen, hvor evt. tvivls spørgsmål kan blive besvaret og øvelserne finpudset og eventuelle nye kan blive tilføjet. Denne mødegang vare ca. 45-60 minutter. Denne opfølgning skal ses som en hjælp til at få integreret træningen i jeres dagligdag og sikre, at I udfører træningen korrekt.

Afsluttende opfølgning:
 8 uger efter opfølgningen kommer I sammen med barnet til en afsluttende opfølgning. Her taler vi om, hvilke forandringer I har oplevet gennem forløbet. Enkelte elementer fra testen vil blive testet igen, og træningen gennemgås, og der suppleres med nye øvelser. Opfølgningen tager ca. 40 min.

Samlet oversigt over sansemotorisk forløb

 • En indledende telefonsamtale, hvor barnets problematik kortlægges
 • Et spørgeskema fremsendes pr. mail og returneres to dage inden testen
 • En sansemotorik test a 1½ times varighed
 • Opfølgning af træning 14 dage efter testen á 45 -60 min.
 • En afsluttende opfølgning 8 uger efter a 40 min
 • Skriftligt træningsprogram pr. mail
 • Spørgsmål undervejs i forløbet pr. mail eller telefon

Pris: Kr. 2.200,- Sansemotorisk test og de to opfølgninger er et samlet forløb.

 

Hvis I ønsker en fyldest gørende skriftlig rapport af den sansemotoriske test, kan denne til købes. Pris: Kr. 800,- ..

Som udgangspunkt er det 100 % egenbetaling. Hvis I/du mener, at I er berettiget til hjælp fra jeres kommune, skal I selv sørge for at rette henvendelse til sagsbehandler.

Hvis barnet har en diagnose eller er undervejs i et udredningsforløb, vil test, opfølgningerne og træningsvejledning foregå som beskrevet ovenfor.
Diagnosen kan vi ikke fjerne, men den sansemotorisketræning kan afhjælpe nogle af de sansemotoriske aspekter, som udfordrer barnet, således at barnet opnår en større trivsel og livskvalitet.

Individuel vejledning i sansemotorisk træning:
Pris: 600,- kr./time

 

 

 

 

 

 

 

Motorikundersøgelse

Motorikken halter hos rollingerne – Allerede ved 8 – ugers alderen viser hvert 10. barn tegn på problemer med sansemotorikken, viser en dansk undersøgelse lavet af Anne Brodersen og Bente Pedersen.

Læs mere


Sat bagud fra start


Slappe børn er ikke nødvendigvis dovne. En del børn fødes med så lav spænding i musklerne, at det belaster deres motoriske udvikling.

Artikel fra DGI

Læs mere

 

Træningsprogram

Læs mere

 

Forside.. l.. SKAARUP.. l.. Rytmik.. l.. Motorik.. l.. Motorikvejledning.. l ..Priser.. l...Partnere.. l ..Kontakt.. l.. Blog


www.skaaruprytmik.dk 2012-2013 All rights reserved Website released May 2012 Foto: Monica Bach & Christina Skaarup Design& Layot Lynekilde.dk 2012

© Skaaruprytmik 2014