Kurser i rytmik og motorik i vuggestue og specialinstitution:

Børns lyst til musik er medfødt. Toner, rytmer, ord og bevægelse er helt grundlæggende for alle mennesker.

 

Musik, leg og bevægelse - et stærkt pædagogisk redskab.

CITAT: ”Det er en stor fest at være til rytmik” – Frida 3  år

 

Legen og bevægelsen er barnets redskab til at udvikle sig, og måden, hvorpå de lærer at forstå og indtage verden. Det legende element og bevægelse er omdrejningspunktet i rytmik- og motorik- undervisningen.

Hovedtanker i rytmik undervisningen:

 • Glæden ved at bruge krop og stemme i samvær med andre
 • Stimulerer de grundlæggende grundmotoriske bevægelser: krybe, kravle, løbe, hoppe m.m.
 • Understøtter børnenes bevægelser rytmisk. Musikken bruges bl.a. som pædagogisk redskab til at stimulere børnene motorisk
 • Stimulerer børnenes sanser
 • Positivt samvær, bevægelse, spontanitet, fantasi og kreativitet
 • Eksperimenteren med forskellige instrumenter, lyde og klange
 • At blive set og vente på tur
 • Stimulerer sproget, rytmen og begrebsdannelsen
 • Gentagelser / genkendelighed, som er tryghedsskabende
 • Plads til forskelligheder – nogle børn deltager aktivt, andre har mere brug for at observere
 • Styrker kropsfornemmelsen – kropsbevidstheden - kropskendskabet
 • Rum / retning
 • Undervisningen tilrettelægges altid, så børnene er i fokus.

Rytmikforløb for børn og personale

Et forløb strækker sig typisk over minimum 4 gange. Børnene har brug for et vist antal gange for at blive trygge ved de forskellige lege, sange og redskaber. Forløbet kan også bruges som inspiration til personalets videre arbejde med musik, leg og bevægelse.

Rytmikforløbet er typisk bygget op om en fast ramme, hvis indhold gentages minimum 4 gange. Dermed opnår børnene genkendelse og forudsigelighed og det skaber tryghed, som dermed inspirerer børnene til at være medskabende.

Rytmik forløbet kan med fordel kombineres med et teoretisk oplæg, se kurser i rytmik og motorik for daginstitutionspersonale.

Antal deltagere: 8 -10 børn plus 2 til 3 voksne til 1 lektion á 45 min.
Pris: 550,- kr./lektion

Inspiration til morgensamlingen

Har I brug for inspiration til Jeres morgen- eller eftermiddagssamlinger?
Nye sange, mere bevægelse, nye fakter, inddragelse af små legeredskaber og rytmeinstrumenter m.m.

Antal deltagere: Her kan hele stuen deltage og forløbet varer 20 min.
Pris: 550,- kr. for 2 samlinger à ca. 20 min.

Kursus i emnerne rytmik og motorik for personale i daginstitutioner

Teoretisk og praktisk oplæg om rytmik, musik, leg og bevægelse som pædagogisk redskab. Kan tilrettelægges og være et oplæg på et eller to personalemøder, eller en personale-lørdag. Det kan med fordel kombineres med et rytmikforløb med børnene i institutionen. 

En del af kurset kan også foregå sammen med børnene. Ved et længere rytmikforløb kan personalet gradvist overtage en del af undervisningen og dermed selv prøve kræfter hermed, og få konkrete erfaringer og redskaber til at undervise børnene efterfølgende.

Kurser og pædagogiske dage er en kombination af teori og praksis; vi skal lege og bevæge os, samt arbejde i grupper.

 


Kurser og Foredrag

Om
barnets motoriske udvikling
For daginstitutioner, forældre
og biblioteker


Læs mere

 Artikel af hjerne forsker
Ann–Elisabeth Knudsen

” Kravl, Kryb og Læs”. Handler om grundbevægelsernes betydning for barnets udvikling.

Læs hele artiklen

læs mere

 

Forside.. l.. SKAARUP.. l.. Rytmik.. l.. Motorik.. l.. Motorikvejledning.. l ..Priser.. l...Partnere.. l ..Kontakt.. l.. Blog


www.skaaruprytmik.dk 2012-2013All rights reserved Website released May 2012 Foto: Monica Bach & Christina Skaarup Design& Layot Lynekilde.dk 2012

© Skaaruprytmik 2014